Tìm hiểu visa Định cư Úc diện lao động tay nghề

Visa định cư Úc diện lao động tay nghề cho phép quý vị được sống và hưởng các quyền lợi như công dân Úc, được bảo lãnh người thân và nhập quốc tịch Úc…

Tìm hiểu visa định cư Úc diện lao động tay nghề.

Tìm hiểu visa định cư Úc diện lao động tay nghề.

Visa định cư Úc diện lao động tay nghề có một số loại sau:

– Visa 121 – Doanh nghiệp bảo lãnh
– Visa 189 – Tay nghề độc lập
– Visa 190 – Tay nghề bảo lãnh bang
– Visa 476 – Du sinh ngành kỹ thuật
– Visa 485 – Sinh viên mới tốt nghiệp
– Visa 489 – Tay nghề bảo lãnh vùng
– Visa 887 – Vùng miền

Visa 121: Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh

Visa 121 - Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh.

Visa 121 – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh.

Visa 121 dành cho các cá nhân có tay nghề cao và được chủ doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh để làm việc theo hợp đồng toàn thời gian ít nhất 3 năm.

Đều kiện đối với visa 121:

– Dưới 45 tuổi (trừ trường hợp ngoại lệ đặc biệt).
– Chứng minh ngành nghể làm việc có trong danh mục ngành nghề ưu tiên Skilled Occupation List (SOL).
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được tuyển dụng trước khi nộp đơn.
– Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 5.0).

Quyền lợi dành cho visa 121:

– Định cư vĩnh viễn tại Úc.
– Sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn.
– Học tập ở Úc tại các trường và đại học.
– Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (PBS).
– Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định (từ 3 năm trở đi).
– Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú).
– Bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn.

Visa 189: Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng độc lập

Visa 189 - Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng độc lập.

Visa 189 – Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng độc lập.

Visa 189 là visa thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao muốn sang Úc sinh sống và làm việc theo phương pháp tính điểm (Points Test). Những đối tượng này không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được chính quyền bang chỉ định.

Đều kiện đối với visa 189:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL).
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Quyền lợi dành cho visa 189:

– Làm việc, học tập và định cư Úc.
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3 trở đi.
– Bảo lãnh người thân sang Úc khi đủ điều kiện.
– Nhập quốc tịch sau Úc sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 190: Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng chỉ định

Visa 190 - Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng chỉ định.

Visa 190 – Định cư Úc diện tay nghề kỹ năng chỉ định.

Visa 190 là visa thường trú dành cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo phương pháp tính điểm (Points Test) và được chỉ định bởi một cơ quan chính quyền bang ở Úc.

Đều kiện đối với visa 190:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ.
– Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong Danh sách ngành nghề được phép định cư (STSOL).
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Quyền lợi dành cho visa 190:
– Học tập, làm việc và định cư mãi mãi ở Úc.
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
– Bảo lãnh người thân sang Úc khi đủ điều kiện.
– Nhập quốc tịch sau Úc sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 476: Định cư Úc diện tay nghề du học sinh kỹ thuật

Visa 476 – Định cư Úc diện tay nghề du học sinh kỹ thuật.

Visa 476 – Định cư Úc diện tay nghề du học sinh kỹ thuật.

Visa 476 dành cho các cựu du học sinh đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại một số trường đại học trên thế giới được Bộ Di trú Úc chấp nhận.

Đều kiện đối với visa 476:

– Dưới 31 tuổi vào thời điểm nộp đơn.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn. Bằng tốt nghiệp có thể là Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc chứng chỉ Cao học.
– Các trường đại học cấp bằng phải có tên trong Danh sách các Trường Đại học được chấp thuận cho visa 476.

Quyền lợi đối với visa 476:

– Tạm trú trong vòng 18 tháng tại Úc.
– Làm việc và sinh sống tại Úc.
– Học tập để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc Anh ngữ.
– Có thể xin thường trú vào bất kỳ thời điểm nào của visa này khi đã đạt đủ số điểm của định cư Úc diện tay nghề.

Bạn có thể nộp đơn xin cấp visa 476 ngay khi còn đang ở Úc. Phòng Nhập cư Úc sẽ cập nhật các loại hình visa thường xuyên và đưa ra các danh sách việc làm sẵn có trên trang web của Bộ Nhập cư và An ninh Biên giới Úc.

Visa 485: Định cư Úc diện tay nghề sinh viên mới tốt nghiệp

Visa 485 - Định cư Úc diện tay nghề sinh viên mới tốt nghiệp.

Visa 485 – Định cư Úc diện tay nghề sinh viên mới tốt nghiệp.

Visa 485 dành cho các sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học của họ tại Úc, cho phép bạn sống, học tập và làm việc ở Úc tạm thời.

Visa 485 gồm 2 loại:

– Diện Việc làm tốt nghiệp (Graduate Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế có bằng cấp hợp lệ và tốt nghiệp với kỹ năng/bằng cấp liên quan tới một ngành nghề nằm trong Danh sách nghề ưu tiên SOL. Diện này có hiệu lực trong 18 tháng kể từ ngày cấp.

– Diện Việc làm nghiên cứu (Post Study Work stream): Dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc đại học trở lên ở bất kể ngành học nào tại một tổ chức giáo dục Úc. Diện visa này chỉ dành cho các ứng viên đã nộp đơn xin, hoặc được cấp visa sinh viên lần đầu tới Úc vào hoặc sau ngày 5/11/2011 và đã được cấp cho sinh viên. Diện này có thể có thời hạn lên tới 4 năm tùy thuộc vào bằng cấp của ứng viên.

Đều kiện đối với visa 485:

– Dưới 50 tuổi.
– Đang ở trong lãnh thổ Úc và đang giữ visa sinh viên hợp lệ hoặc đã giữ visa sinh viên 6 tháng trước.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đáp ứng điều kiện đã học tập tại Úc trong 2 năm trong vòng 6 tháng gần nhất.

Quyền lợi đối với visa 485:

– Cho phép bạn và gia đình tạm trú tại Úc sau khi kết thúc khoá học.
– Được tự do di chuyển, đi lại, làm việc, học tập… tại Úc.

Visa 489: Định cư Úc diện kỹ năng khu vực thưa dân cư

Visa 489 - Định cư Úc diện kỹ năng khu vực thưa dân cư.

Visa 489 – Định cư Úc diện kỹ năng khu vực thưa dân cư.

Visa 489 cho phép lao động có kỹ năng sống và làm việc ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm. Sau khi sống tối thiểu 2 năm và làm việc tối thiểu 1 năm ở các khu vực này, lao động trên có thể nộp đơn xin cấp visa 887 thường trú.

Đều kiện đối với visa 489:

– Dưới 45 tuổi.
– Được mời nộp hồ sơ
– Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh.
– Chứng minh ngành nghề nằm trong Danh sách ngành nghề được phép định cư.
– Được thẩm định ngành nghề phù hợp.
– Đạt trình độ Anh ngữ tối thiểu IELTS 6.0.
– Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (hiện tại là 60 điểm) theo Thang điểm di trú.

Visa 887: Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền

Visa 887 - Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền.

Visa 887 – Định cư Úc theo diện tay nghề ở vùng miền.

Visa 887 dành cho các đương đơn đang có visa tạm thời (như 489, 495, 496, 475, 487 hoặc visa bắc cầu Bridging A hoặc B của visa 495, 487 hoặc 489) tại Úc và muốn nộp đơn xin thường trú.

Đều kiện đối với visa 887:

– Phải có mặt ở Úc theo một loại visa hợp lệ vào thời điểm nộp đơn và được cấp visa.
– Phải sống ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian trên 1 năm tại các vùng chỉ định hoặc các vùng ít dân tại Úc.
– Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Quyền lợi đối với visa 887:

– Định cư vĩnh viễn tại Úc.
– Làm việc và học tập ở Úc.
– Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (PBS).
– Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định.
– Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú).
– Bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn.

Quý vị quan tâm diện visa nào ở trên, hoặc bất kì diện visa định cư Úc nào, vui lòng liên hệ Đất Vàng Châu Úc để được tư vấn chi tiết hơn theo Hotline: 0911.899.593 – 0911.899.595.


* Quý vị quan tâm tìm hiểu các chương trình định cư Úc vui lòng dành chút thời gian cung cấp thông tin cho Đất Vàng Châu Úc qua form dưới đây để tư vấn viên tiện liên hệ tư vấn.

Tất cả thông tin của quý vị sẽ được bảo mật tuyệt đối.

FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN ĐỊNH CƯ ÚC
[wpforms id=”8207″]
Tìm hiểu visa Định cư Úc diện lao động tay nghề
5 (100%) 11 votes
Liên kết liên quan hữu ích từ Google: Bất động sản Úc, Bat dong san Uc, Bất động sản Bắc Úc, Bất động sản Tây Úc, Bất động sản Nam Úc, Bất động sản Melbourne, Bất động sản Sydney, Bất động sản Hobart, Bất động sản Brisbane, Bất động sản Darwin, Bất động sản Perth, Bất động sản Tasmania, Bất động sản Canberra, Mua nhà ở Úc bao nhiêu tiền, Mua nhà ở Úc có được định cư, Mua nhà định cư Úc, Tư vấn bất động sản Úc, Tu van bat dong san Uc, Đầu tư bất động sản Úc, Dau tu bat dong san Uc, Điều kiện mua nhà ở Úc, Điều kiện mua bất động sản Úc, Hồ sơ mua nhà ở Úc, Hồ sơ mua bất động sản Úc, Thủ tục mua nhà ở Úc, Thủ tục mua bất động sản Úc, Bán nhà ở Úc, Bán nhà ở Bắc Úc, Bán nhà ở Tây Úc, Bán nhà ở Nam Úc, Bán nhà ở Melbourne, Bán nhà ở Sydney, Bán nhà ở Hobart, Bán nhà ở Brisbane, Bán nhà ở Darwin, Bán nhà ở Perth, Bán nhà ở Tasmania, Bán nhà ở Canberra, Mua nhà ở Úc, Mua nhà bên Úc, Mua nhà giá rẻ ở Úc, Mua nhà ở Bắc Úc, Mua nhà ở Tây Úc, Mua nhà ở Nam Úc, Mua nhà ở Melbourne, Mua nhà ở Sydney, Mua nhà ở Hobart, Mua nhà ở Brisbane, Mua nhà ở Darwin, Mua nhà ở Perth, Mua nhà ở Tasmania, Mua nhà ở Canberra, Giá nhà ở Úc, Giá nhà ở Bắc Úc, Giá nhà ở Tây Úc, Giá nhà ở Nam Úc, Giá nhà ở Melbourne, Giá nhà ở Sydney, Giá nhà ở Hobart, Giá nhà ở Brisbane, Giá nhà ở Darwin, Giá nhà ở Perth, Giá nhà ở Tasmania, Giá nhà ở Canberra, Giá bất động sản Úc, Giá bất động sản Bắc Úc, Giá bất động sản Tây Úc, Giá bất động sản Nam Úc, Giá bất động sản Melbourne, Giá bất động sản Sydney, Giá bất động sản Hobart, Giá bất động sản Brisbane, Giá bất động sản Darwin, Giá bất động sản Perth, Giá bất động sản Tasmania, Giá bất động sản Canberra, Giá nhà đất Úc, Giá nhà đất Bắc Úc, Giá nhà đất Tây Úc, Giá nhà đất Nam Úc, Giá nhà đất Melbourne, Giá nhà đất Sydney, Giá nhà đất Hobart, Giá nhà đất Brisbane, Giá nhà đất Darwin, Giá nhà đất Perth, Giá nhà đất Tasmania, Giá nhà đất Canberra, Tư vấn đầu tư quốc tế, Tư vấn định cư quốc tế, Đầu tư định cư quốc tế, Tư vấn đầu tư định cư quốc tế, Đầu tư định cư Úc, Tư vấn đầu tư định cư Úc, Đầu tư định cư New Zealand, Tư vấn đầu tư định cư New Zealand, Đầu tư định cư Mỹ, Tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Đầu tư định cư Canada, Tư vấn đầu tư định cư Canada, Đầu tư định cư Châu Âu, Tư vấn đầu tư định cư Châu Âu, Đầu tư định cư EU, Tư vấn đầu tư định cư EU, Đầu tư định cư Nga, Tư vấn đầu tư định cư Nga, Đầu tư định cư Tây Ban Nha, Tư vấn đầu tư định cư Tây Ban Nha, Đầu tư định cư Bồ Đào Nha, Tư vấn đầu tư định cư Bồ Đào Nha, Đầu tư định cư Síp, Tư vấn đầu tư định cư Síp, Đầu tư định cư Anh, Tư vấn đầu tư định cư Anh, Đầu tư định cư Pháp, Tư vấn đầu tư định cư Pháp, Đầu tư định cư Đức, Tư vấn đầu tư định cư Đức, Định cư Úc, Dinh cu Uc, Định cư Bắc Úc, Định cư Tây Úc, Định cư Nam Úc, Định cư Melbourne, Định cư Sydney, Định cư Hobart, Định cư Brisbane, Định cư Darwin, Định cư Perth, Định cư Tasmania, Định cư Canberra, Tư vấn định cư Úc, Tu van dinh cu Uc, Đầu tư định cư Úc, Điều kiện định cư Úc, Hồ sơ định cư Úc, Thủ tục định cư Úc, Công ty tư vấn định cư Úc uy tín, Du học định cư Úc, Định cư đầu tư Úc, Định cư tay nghề Úc, Định cư lao động Úc, Định cư Úc diện đầu tư, Định cư Úc diện đóng tiền, Định cư Úc diện bảo lãnh, Định cư Úc diện kết hôn, Định cư Úc diện lao động, Định cư Úc diện tay nghề, Định cư Úc diện du học sinh, Định cư Úc cần bao nhiêu tiền, Quốc tịch Úc, Mua nhà định cư Úc, Luật di trú Úc, Luật định cư Úc, Luật quốc tịch Úc, Luật nhập cư Úc, Định cư Úc visa 188 uy tín, Định cư Úc visa 132 uy tín, Có visa Úc được miễn visa New Zealand