Định cư Úc diện visa 132A là một thị thực thường trú cho những người kinh doanh, người được đề cử bởi một cơ quan chính phủ bang hoặc vùng lãnh thổ Úc.

Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh: Visa 132

Quyền lợi của đương đơn xin định cư Úc visa 132A:

 • Ở lại Úc vô thời hạn.
 • Được làm việc và học tập tại Úc.
 • Ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia Medicare.
 • Xin nhập quốc tịch Úc (nếu đủ điều kiện).
 • Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện thường trú.
 • Đi du lịch đến và đi từ Úc trong 5 năm kể từ ngày được cấp visa 132.

Điều kiện đương đơn xin định cư Úc visa 132A:

 • 2 trong 4 năm trước ngày nộp hồ sơ xin visa 132, vốn sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000 AUD.
 • Có tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 1.5 triệu AUD.
 • Nắm giữ 51% cổ phần trong doanh nghiệp nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD và 10% nếu công ty niêm yết chứng khoán.
 • Có một sự nghiệp kinh doanh toàn diện.
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh cấm.
 • Có mong muốn sử hữu và duy trì vai trò quản lý trong doanh nghiệp Úc.

Ngoài ra, đương đơn phải dưới 55 tuổi. Mặc dù một số bang hoặc vùng lãnh thổ có thể bỏ qua điều kiện này nếu doanh nghiệp bạn kinh doanh đem lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho họ.

Xem thêm Định cư Úc diện visa 132B tại đây: Tìm hiểu visa Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh.