Melbourne đang dần nới lỏng hạn chế Covid-19

Melbourne đang dần nới lỏng hạn chế Covid-19

Melbourne và toàn tiểu bang Victoria đang từng bước nới lỏng các hạn chế xã hội khi Covid-19 ngày càng giảm, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp tại đây nô nức đón nhận gói cứu trợ trị giá 3 tỷ…